Wednesday, 19 December 2012

My New Denim Slacks

What can I say ....  I like this slack with sewing garments per order. Not that I don't have a thing to do, but nothing is so urgent so I can do it slowly.
Now I can finally fill up my Etsy shopnot to be poor and empty. I worked on the drawings for the new garter belts and girdles because I noticed that it is requested, and it was all in my head until yesterday when I put them down on paper, made ​​patterns and cut out prototype of each. Most important of all .. experienced eye of an expert, aka my husband, approved each model.
 
Što da vam velim....dobro mi dođe ovo zatišje s šivanjem odjeće po narudžbi. Nije da nemam posla, ali ništa nije hitno tako da mogu raditi polako i po želji.
Sad konačno mogu popuniti i svoj Etsy dućan da ne bude jadan i prazan. Radila sam na skicama za nove haltere i girdle pošto sam primjetila da se to traži, i sve je to bilo u mojoj glavi do jučer kad sam ih stavila na papir, napravila krojeve i iskrojila prototip svakog od njih. Najvažnije od svega..iskusno oko eksperta, a.k.a. moj muž, odobrilo je modele za izradu :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Well, here are my new pants. I took the pattern from Burda Style magazine 9/2007. Pants have no waistband. Burda say  that the upper edge of the pants is at the waist, but from the experience I raised the waist for 1.5 cm to be deeper ... I could add another 1 cm. Somehow I feel better when I wear pants with a waistband at the waist. Da ne duljim previše, ovo su moje nove hlače. Kroj sam uzela iz Burde 9/2007. Hlače nemaju pasicu. U objašnjenju uz kroj stoji da je gornji rub hlača u struku, ali ja sam iz iskustva povisila struk za 1,5cm da budu dublje...mogla sam dodati još 1 cm. Nekako se bolje osjećam kad nosim hlače s pasicom u struku.

I liked those front pockets, but they turned out somehow strange. At the end I made them on my own.

Svidjeli su mi se ti prednji džepovi, ali po kroju su ispali nekako čudni. Na kraju sam ih napravila po svome.


Sailor Dress in Black With Red

I just finished this beauty in black twill with a touch of red. Big collar, full circle skirt and 3/4 sleeves with zip closure on the back.

Friday, 14 December 2012

Cowl Neck Dress

It was high time to pull out this beautiful fabric from the box...light brown with light blue horizontal stripes
wool fabric. Pattern is from 10/2012 Burda Style magazine and I loved it at first sight.
According to the pattern dress is tailored obliquely so the blue strips are going diagonally on the front lower part.
I wore the dress last Saturday night with a black sweater underneath. It was very cold Saturday and combination wasn't bad at all.

Već je bilo krajnje vrijeme da izvučem iz kutije ovu krasnu vunenu tkaninu svjetlo smeđe boje sa svjetlo plavim vodoravnim prugama. 
Kroj je iz Burde 10/2012 i kupila sam je samo zbog tog kroja. Haljina se kroji u koso tako da plave pruge na donjem dijelu haljine idu dijagonalno, a od struka na gore vodoravno zbog nabiranja u struku.
Rukave sam prvo sašila duge, ali su ipak ljepši u 3/4 duljine.
Nosila sam je prošle subote navečer ali bilo je prilično hladno tako da sam ispod obukla crnu majicu dugih rukava i mogu reći da kombinacija uopće ne izgleda loše.

this is original Burda model and technical drawing...
ovo je model iz Burde i tehnički crtež haljine...

and this is my dress...
a ovo je moja haljina...


Sunday, 2 December 2012

Black PullOn OBG

I wanted to do something nice as a gift for a certain lady and after consideration what it could be, I decided for a girdle. I know that she already has a large girdle collection of all possible brands, and now she's got something unique.

Željela sam napraviti nešto lijepo za poklon jednoj dami i nakon premišljanja što bi to moglo biti, odlučila sam se za girdl. Znam da ona već ima veliku kolekciju girdli svih mogućih marki, a sad je dobila i nešto unikatno.

Girdle is so demure in front with middle lace panel and bows and diamond shaped straps...
Girdl je čedan s prednje strane sa čipkom na sredini, mašnicama i kopčama u obliku romba...
....but the back gets really interesting with shear mesh 
....ali sa stražnje strane postaje vrlo zanimljivo sa prozirnom mrežom


Monday, 26 November 2012

Mustard Colored Skirt

I'm terribly keen to mustard color lately and remnants of mustard colored fabric that I came across had to be mine. Whether it was just for one skirt. 
I took the pattern from BurdaStyle Magazine 1/2009 - 105 which I reworked a little because it was too HI-TEC for my taste. Instead of exposed zipper on the front I put a hidden zipper on the left side and didn't cut the skirt horizontally as pattern said. I wanted pleats to come to the fore. And yes, I put a waistband.

Strašno sam nabrijana na boju senfa u zadnje vrijeme i restl tkanine te boje na koji sam naišla morao je biti moj. Bilo ga je taman za jednu suknju.
Kroj sam uzela iz BurdaStyle magazina 1/2009 i malo ga preradila jer je bio malo previše HI-TEC za moj ukus. Umjesto zatvarača s prednje strane stavila sam skriveni zatvarač na lijevi bok i nisam rezala suknju vodoravno kao po kroju. Htjela sam da falde dođu do izražaja. I da, stavila sam pasicu.


I wear new fur collar on my short 60's style coat that I sew few years ago from 8/2007 BurdaStyle pattern , leather/fur fingerless gloves I become for present last Christmas, Denis high hill boots bought on sale earlier this year in a Shoebox store. Big bag is also new and is able to swallow everything I have to drag with me.

Na slici nosim novu krznenu kragnu na kratkom kaputiću stila 60tih kojeg sam sašila prije nekoliko godina, a kroj je iz Burde 8/2007. Kožne/krznene rukavice bez prstiju su prošlobožićni poklon. Čizme su nove i kupila sam ih na rasprodaji početkom ove godine u Shoebox dućanu u City centru. Velika torba je isto nova i može progutati sve što moram vući sa sobom.


Tuesday, 20 November 2012

Winter Skirt With Felt Flowers

I made for myself this lovely warm winter skirt. It is comfortable A-line cut where I can put on warmer underwear if needed.
Flowers are bought in hobby art shop, violet and magenta colored felt.
As I began to tailor and sew skirt on one cloudy Sunday, I realized that I haven't had a black lining, but I had a piece of fuchsia which immediately caught my eye. Well ... why not?
Napravila sam za sebe ovu krasnu toplu zimsku suknju. Udobnog je A kroja ispod koje mogu obući toplo rublje ako je potrebno.
Cvijetići su od filca, kupljeni u hobby art dućanu.
Kako sam suknju krenula šivati jedne oblačne nedjelje, shvatila sam da nemam crne podstave, ali imala sam komad boje fuksije koji mi je odmah zapeo za oko. Pa...zašto ne?Monday, 19 November 2012

Dungarees With Removable Bib

Dungarees with removable bib and braces made for lovely retro girl  from my town.
Treger hlače sa odvojivim gornjim dijelom napravljene su za lijepu retro djevojku iz mojeg grada.Dungarees inner life.../ Unutrašnjost tregerica
Because of removable bib I had to make two buttonholes for one button.
Zbog odvojivog gornjeg dijela morala sam napraviti dvije rupice za jedan gumb.
Zip closure is hiding in the left pocket.
Zatvarač se skriva u lijevom džepu.

Bib and braces are attached to trousers with press fasteners.
Gornji i donji dio tregerica spojeni su s najobičnijim drukerima.

Tuesday, 13 November 2012

Blue Jeans

Recently I sewed a lot of pants, jeans to be more precisely, each special and beautiful in their own way. This of course is not all because I just took out today a pattern from BurdaStyle magazine  for my new denim pants, wider model with front pockets and pleats, but more about that when they're finished.

U zadnje vrijeme  šivala sam dosta hlača, bolje rečeno traperica i svake su na svoj način posebne i lijepe. To naravno nije sve jer sam baš danas uzela kroj iz Burde za moje nove traper hlače, širi model s džepovima i prednjim faldicama, no više o tome kad budu gotove.

retro model with side pockets and zip closure on the back
retro model s bočnim džepovima i zatvaračem straga

retro model with large front pockets and with buttons on the left side
retro model s velikim prednjim džepovima i kopčanjem s gumbima s lijeve bočne strane
 I still have on my conscience a retro jeans for my hubby who I promised last year and for which I still have a bonus excuse that there are no quality denim for men's jeans which is a truth.This denim that hardly can be found in our stores has elastane and, believe it or not, is a translucent when you look through it. To my question why even the wholesalers doesn't have quality denim  I was given the explanation that it is not worth to import it. Because you can buy finished pants very cheaply. 
It's OK, but what about those of us who do not want to wear tight pants up to half ass?! What about those of us who love to create and wear something different?

Na savjesti još imam i retro traperice za muža koje su obećane još prošle godine i za koje još uvijek imam bonus izgovor da nema kvalitetnog trapera za muške hlače što je živa istina. 
Ovaj traper koji se jedva može naći po našim dućanima ima elastin i vjerovali ili ne proziran je kad pogledaš kroz njega. Na moje pitanje zbog čega nema kvalitetnog trapera ni kod trgovaca na veliko dobila sam objašnjenje da ga se ne isplati uvoziti jer gotove hlače možeš kupiti već od 100kuna.
Sve OK, ali što s nama koji ne želimo nositi uske hlače do pola guzice?! Što s nama koji volimo stvarati i nositi nešto drugačije?

classic cut high waisted jeans / klasično krojene hlače visokog struka
 dungarees with removable bib...more about them in my next post 
 tregerice...više o njima u mom sljedećem postu
 dungarees / tregerice
 my favorite / moje omiljene

Bustle for Grey 50's Suit

Bustle is made for Grey 50's Suit in charcoal gray from the same fabric as collar and cuffs.Friday, 9 November 2012

Emerald Green Dress

The green dress from my "must do" list is finished. After a longer consideration I finally took finished Burda pattern that caught my eye.

Zelena haljina s moje liste "planiranog" je gotova. Nakon duljeg promišljanja uzela sam gotov kroj iz Burde koji mi je zapeo za oko.

This is photo from BurdaStyle magazine /Ovo je fotka iz Burdina kataloga
...and this is my emerald green dress....Fabric is soft and non-stretch and I think I should make another one more comfortable maybe with twill with a little stretch.

...a ovo je moja smaragdno zelena haljina. Tkanina je vrlo mekana i nerastezljiva pa malo zapinje oko bokova kad želim sjesti. Mislim da ću sašiti još jednu haljinu po tom kroju, ali ovaj put od kepera s malo elastina, samo da nađem neku zgodnu boju.
It looks simple the pose of the girl in red from the top image but believe me it is not. I almost ended up on my bum :)
Izgleda jednostavno ta poza djevojke u crvenom s najgornje slike, ali vjerujte mi da nije. Ja sam naprimjer skoro završila na guzi :)