Friday, 28 September 2012

Brown Suit

This is one of my older suits...I have actually only two of them and both are a few years old. That number is about to change to number 3 very soon.
Ovo je jedan od mojih starijih kostima...ustvari imam ih samo dva i oba su stara nekoliko godina.Ta brojka će se vrlo uskoro promijeniti na broj 3
 
 The skirt is pretty tight, but it has the frill which is why it is very comfortable to wear.
Suknja je prilično uska, ali ima taj lepršavi umetak zbog kojeg je vrlo udobna za nošenje.

Thursday, 20 September 2012

Grey 50's Suit

Intention was to make a replica of Lilly Ann 50's suit with a slightly different cuffs.

Namjera je bila sašiti repliku kostima Lilly Ann iz 50tih sa malo drugačijim manđetama na rukavima.

I was going to take a photo of every step of making this suit, but I managed to take a single photo before start of sewing. Unfortunately, the time was tight.

Namjeravala sam slikati svaki korak izrade tog kostima pošto je kroj malo neuobičajen, ali nisam stigla dalje od jedne fotke napravljene prije početka šivanja. Bila sam na žalost u prevelikoj vremenskoj stisci.

Of course I do not have photos from the rehearsal but aside from photographing... the biggest problem was with what to submit the "umbrella" to keep their shape. I tried hard tulle and horsehair but nothing other than the basket with plastic corset bones did not keep the jacket in that form. 
I liked jacket as it was but without the basket, and even Ax was not thrilled with it. We concluded it would be best to eject the basket, to straighten jacket front, reduce the side hump slightly and leave the back as it was.

Naravno da nemam fotke s probe, ali na stranu sve to s fotkanjem...najveći problem bio je s čime podložiti taj "kišobran" da zadrži svoj oblik. Probala sam tvrdi til i henzl(ili plasten)...to je ona kruta tkanina napravljena od konjske dlake što se stavlja u revere muških sakoa, ali ništa drugo osim korpe od plastičnih šipki za korzete nije držalo sako u tom obliku.
Meni se je sviđao sako s tim krojem ali bez korpe s kojom ni Ax nije baš bila oduševljena. Zaključile smo da će biti najbolje izbaciti korpu, izravnati sako s prednje strane, bočno malo smanjiti izbočenje, a sa stražnje strane ostaviti kako je.
It turned out like this ...I forgot to say that the suit size is petite, EU 34, that's why suit can't be fully button up on a mannequin
Ispalo je ovako...I da, zaboravila sam reći da je kostim veličine 34 i zbog toga se ne može zakopčati na lutku koja je otprilike vel.38

Here it is, the model / Evo modela
Monday, 17 September 2012

Cream Plaid Ladies Suit

This is a second suit made for Lesley. It is made of cream plaid blend fabric with chocolate brown piping, lining and buttons. This suit also have two different skirts. I'm really proud of making this suit.

Ovo je drugi kostim rađen za Lesley. Sašiven je od kariranog krem materijala, mješavine predivne za izradu kostima, sa čokoladno smeđom podstavom, gumbima i "piping-om" za koji ne znam hrvatsku inačicu :) I ovaj kostim ima dvije različite suknje. Stvarno sam ponosna na izradu ovog kostima.


Rehearsal...the great question was whether to insert brown piping or not. But that she already bought brown lining fabric I though contrast piping will be nice addition to pale cream color.

Proba...pitanje je bilo da li ostaviti cijeli kostim u toj blijedoj krem boji ili ubaciti kontrast na sako u čokoladno smeđoj boji pošto je podstava bila smeđa.

Finished! Combination with brown detail won.
Završeno! Pobijedila je kombinacija sa smeđim detaljima.
with pencil skirt

with A-line skirt
Details / Detalji 

the obliquely cut skirt / u koso krojena suknjaFriday, 14 September 2012

40's Style Purple Suit

This suit is made for Lesley from Lincoln, England. Lesley is a vintage 40's enthusiast. She likes to dress like a lady from the 40's. She gave me a free hand, with a few key words, to sew a suit from a beautiful purple fabric.

Ovaj kostim je za Lesley iz Lincolna u Engleskoj. Lesley je ljubitelj vintage mode 40tih godina i voli se oblačiti u tom stilu. Dala mi je odriješene ruke da joj sašijem kostim po svojoj volji od prekrasne ljubičaste tkanine... s nekoliko ključnih naputaka naravno.

Virtual Suit Rehearsal / Virtualna proba
..or this collar?/ ili ovakva kragna?
this collar? / ovakva kragna?
side /bočno
pleated back / stražnja strana s faldama


pleats on skirt / falde na suknji
pleats on jacket / falde na sakou
 Finished Suit / Gotov kostim
Here with A-line skirt /  Sa suknjom A-kroja

A-line skirt / Suknja A-kroja

 Pencil Skirt / Uska suknja