Wednesday, 31 October 2012

Lucy's Peachy Dress

50's Girly style dress. Made of crepe Georgette fabric, with Peter Pan collar, short sleeves and pleated skirt. It is fully lined with zip closure on the back. Perfect with a petticoat.

Haljina stila 50tih, izrađena je od žoržet tkanine, s bubi kragnom, kratkim rukavima i suknjom s faldama. Podstavljena je i kopča se na leđima. Savršena je u kombinaciji s podsuknjom .Tuesday, 30 October 2012

Removable Fake Fur Collar

Removable fake fur collar is the first complete thing from my list.
Lower part of the collar is oversized Peter Pan collar, and the upper part of the collar, part along the neck, is a Russian collar turned upside downthe upper part is down and vice versa.

Kragna od lažnog krzna prva je dovršena stvar s mog popisa.
Za donji dio povečala sam kroj od bubi kragnice, a gornji dio tj. ovo uz vrat je ruska kragna ali okrenuta naopako tj. gornji dio je dolje i obrnuto.


Cotton lining / Pamučna podstava

Here it is...new fur collar on my short 60's style coat that I sew few years ago from 8/2007 BurdaStyle pattern.
Evo je...moja nova krznena kragna na kratkom kaputiću stila 60tih kojeg sam sašila prije nekoliko godina, a kroj je iz Burde 8/2007.

hm ... I'm thinking about muff...

Monday, 29 October 2012

Golden Glitter Dress

Sweetheart neckline dress made of black&gold glitter stretch fabric.
Haljina srcastog izreza napravljena od crno-zlatne svjetlucave rastezljive tkanine.
Ivana was wearing her new dress on the Dove FASHION.HR  event
Ivana je nosila svoju novu haljinu na Dove FASHION.HR eventu

photo by CROATOR.NET

Tuesday, 23 October 2012

50's Replica SuitOne day, seeing photos on Flickr I came across scanned newspaper clipping on the Millie Motts photostream. Clipping was from the 1957 Mademoiselle magazine and on the photo is a beautiful vintage 50's suit by Sidran of Dallas in which I immediately fell in love and decided that one day it would be mine.

Jednog dana gledajući slike na Flickru naletjela sam na skenirani novinski izrezak na profilu Millie Motts. Na slici je krasan vintage kostim u koji sam se odmah zaljubila i odlučila da će jednog dana biti moj.


Ta daaaaaaaaa!!!!!
Here it is !! / Evo ga!!

 Since the skirt is not visible in the original photo I sewed it with a ruffle.
Suknja se ne vidi na originalnoj slici tako da sam je napravila po svojoj želji.edit 13.11.2012
I finally got the original  scanned newspaper clipping. Thank you Regina.
Konačno sam dobila original novinskog izreska s kostimom.


Plans and Tasks

 I always have a lot of plans, but I do almost nothing because I have to adjust my time to new orders. But mainly, I am planning to sew myself a fur collar that warms my delicate throat and neck, now without the long hair I just cut of .... I always do this before winter. I have already cut the fur .... and blew the hair all over the apartment. Now I have to choose the lining fabric and don't know whether to put a cotton knit or poplin
It will be something like this collar on the photo....
 
Uvijek imam puno planova, ali od toga malo što ostvarim jer se moram prilagođavati novim narudžbama. No uglavnom, planiram sebi sašiti krzneni okovratnik da grije moje osjetljivo grlo i vrat bez duge kose koju sam upravo odrezala....i to napravim uvijek pred zimu. Već sam ga iskrojila...i raznijela dlake po cijelom stanu. Sad moram još izabrati materijal za unutarnju stranu tj. podstavu i ne znam da li da stavim pamučno pletivo ili popelin.
Evo, biti će nešto slično kao ova kragnica sa slike...

google find
In the plan is warm black skirt, probably straight or A-line. I'd like to play with the ornaments made ​​of felt, sew on flowers or something. I even think to do the famous "poodle skirt" but narrow cut.

U planu je i crna topla suknja, najvjerojatnije ravnog ili A-kroja. Htjela bih se poigrati s ukrasima od filca, našiti cvjetiće. Čak razmišljam da napravim famoznu "poodle skirt" ali uskog kroja.


Last year I bought a beautiful black fabric for a winter coat. Very cheap because it was in pieces of 1-1.5m. 
When I bought it, in my mind was a certain Burda pattern ..... simple bodice cut with small collar, and tulip cut from the waist down with two front and two back pleats to obtain the fullness of the hips. 
But ............................ a month or two, I came across this picture and immediately fell in love with the cape. I think it's gorgeous. And I already have two coats.

Prošle godine kupila sam krasan materijal crne boje za zimski kaput. Vrlo povoljno zato jer je bio u komadima od 1-1.5m.
Kad sam ga kupovala, na umu mi je bio jedan određeni kroj iz Burde.....gore jednostavni uži kroj s malom kragnicom, a od struka dolje tulipan kroj...u struku po dvije falde s prednje i dvije sa stražnje strane da se dobije na punoći u bokovima, dolje usko.
Ali............................prije mjesec-dva naišla sam na ovu sliku i odmah se zaljubila u tu pelerinu. Mislim da je divna, a dva kaputa i tako već imam.


 Until next weekend I need to sew a new dress because we're going to dinner at a fancy restaurant with friends from England. The plan is to make a pleated neck with A-cut skirt, with long wide sleeves gathered around the joints, but it might turn out something else .. I have not definitely decided.In these two weeks I have to squeeze in an girdle that is a gift. I already made a sketch, the most important thing.

 Well, keep your fingers crossed for me.

Do sljedećeg vikenda trebam sebi sašiti novu haljinu jer idemo na večeru u neki fensi restoran s prijateljima iz Engleske. U planu je haljina nabrana oko vrata sa suknjom A kroja, s dugim širokim rukavima skupljenih oko zglobova, ali možda ispadne nešto drugo..još nisam definitivno odlučila.
U ta dva tjedna moram još ugurati i girdle koji je poklon. Skicu sam napravila, a to je najvažnije.

Pa, držite mi fige.

Friday, 19 October 2012

30's Style Silk Velvet Dress

I was so startled when I saw the crumpled cloth in the bag, how will this delicate fabrics behave under the machine, under the iron.  I cautiously took one piece of fabric leftover and ironed it first, and then sewed one seam  and. .......... it worked out great.

Prestrašila sam se kad sam vidjela tu tkaninu zgužvanu u vrečici, kako će se ta osjetljiva tkanina ponašati pod mašinom, pod peglom. Oprezno sam uzela jedan komad tkanine ostatak poslije krojenja i prvo ga ispeglala, a onda sašila jedan šav i...........sve je ispalo divno.

Tuesday, 9 October 2012

Red 40's Dress

This gorgeous red dancing dress is made in 40's style, made of thick, quality satin. Customer didn't want a shiny dress so I turned shiny side to be inside.