Plans and Tasks

 I always have a lot of plans, but I do almost nothing because I have to adjust my time to new orders. But mainly, I am planning to sew myself a fur collar that warms my delicate throat and neck, now without the long hair I just cut of .... I always do this before winter. I have already cut the fur .... and blew the hair all over the apartment. Now I have to choose the lining fabric and don't know whether to put a cotton knit or poplin
It will be something like this collar on the photo....
 
Uvijek imam puno planova, ali od toga malo što ostvarim jer se moram prilagođavati novim narudžbama. No uglavnom, planiram sebi sašiti krzneni okovratnik da grije moje osjetljivo grlo i vrat bez duge kose koju sam upravo odrezala....i to napravim uvijek pred zimu. Već sam ga iskrojila...i raznijela dlake po cijelom stanu. Sad moram još izabrati materijal za unutarnju stranu tj. podstavu i ne znam da li da stavim pamučno pletivo ili popelin.
Evo, biti će nešto slično kao ova kragnica sa slike...

google find
In the plan is warm black skirt, probably straight or A-line. I'd like to play with the ornaments made ​​of felt, sew on flowers or something. I even think to do the famous "poodle skirt" but narrow cut.

U planu je i crna topla suknja, najvjerojatnije ravnog ili A-kroja. Htjela bih se poigrati s ukrasima od filca, našiti cvjetiće. Čak razmišljam da napravim famoznu "poodle skirt" ali uskog kroja.


Last year I bought a beautiful black fabric for a winter coat. Very cheap because it was in pieces of 1-1.5m. 
When I bought it, in my mind was a certain Burda pattern ..... simple bodice cut with small collar, and tulip cut from the waist down with two front and two back pleats to obtain the fullness of the hips. 
But ............................ a month or two, I came across this picture and immediately fell in love with the cape. I think it's gorgeous. And I already have two coats.

Prošle godine kupila sam krasan materijal crne boje za zimski kaput. Vrlo povoljno zato jer je bio u komadima od 1-1.5m.
Kad sam ga kupovala, na umu mi je bio jedan određeni kroj iz Burde.....gore jednostavni uži kroj s malom kragnicom, a od struka dolje tulipan kroj...u struku po dvije falde s prednje i dvije sa stražnje strane da se dobije na punoći u bokovima, dolje usko.
Ali............................prije mjesec-dva naišla sam na ovu sliku i odmah se zaljubila u tu pelerinu. Mislim da je divna, a dva kaputa i tako već imam.


 Until next weekend I need to sew a new dress because we're going to dinner at a fancy restaurant with friends from England. The plan is to make a pleated neck with A-cut skirt, with long wide sleeves gathered around the joints, but it might turn out something else .. I have not definitely decided.In these two weeks I have to squeeze in an girdle that is a gift. I already made a sketch, the most important thing.

 Well, keep your fingers crossed for me.

Do sljedećeg vikenda trebam sebi sašiti novu haljinu jer idemo na večeru u neki fensi restoran s prijateljima iz Engleske. U planu je haljina nabrana oko vrata sa suknjom A kroja, s dugim širokim rukavima skupljenih oko zglobova, ali možda ispadne nešto drugo..još nisam definitivno odlučila.
U ta dva tjedna moram još ugurati i girdle koji je poklon. Skicu sam napravila, a to je najvažnije.

Pa, držite mi fige.

Comments

Popular posts from this blog

Sheer Lingerie

Burgundy Red with Black Lace Lingerie Set