Wednesday, 19 December 2012

My New Denim Slacks

What can I say ....  I like this slack with sewing garments per order. Not that I don't have a thing to do, but nothing is so urgent so I can do it slowly.
Now I can finally fill up my Etsy shopnot to be poor and empty. I worked on the drawings for the new garter belts and girdles because I noticed that it is requested, and it was all in my head until yesterday when I put them down on paper, made ​​patterns and cut out prototype of each. Most important of all .. experienced eye of an expert, aka my husband, approved each model.
 
Što da vam velim....dobro mi dođe ovo zatišje s šivanjem odjeće po narudžbi. Nije da nemam posla, ali ništa nije hitno tako da mogu raditi polako i po želji.
Sad konačno mogu popuniti i svoj Etsy dućan da ne bude jadan i prazan. Radila sam na skicama za nove haltere i girdle pošto sam primjetila da se to traži, i sve je to bilo u mojoj glavi do jučer kad sam ih stavila na papir, napravila krojeve i iskrojila prototip svakog od njih. Najvažnije od svega..iskusno oko eksperta, a.k.a. moj muž, odobrilo je modele za izradu :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Well, here are my new pants. I took the pattern from Burda Style magazine 9/2007. Pants have no waistband. Burda say  that the upper edge of the pants is at the waist, but from the experience I raised the waist for 1.5 cm to be deeper ... I could add another 1 cm. Somehow I feel better when I wear pants with a waistband at the waist. Da ne duljim previše, ovo su moje nove hlače. Kroj sam uzela iz Burde 9/2007. Hlače nemaju pasicu. U objašnjenju uz kroj stoji da je gornji rub hlača u struku, ali ja sam iz iskustva povisila struk za 1,5cm da budu dublje...mogla sam dodati još 1 cm. Nekako se bolje osjećam kad nosim hlače s pasicom u struku.

I liked those front pockets, but they turned out somehow strange. At the end I made them on my own.

Svidjeli su mi se ti prednji džepovi, ali po kroju su ispali nekako čudni. Na kraju sam ih napravila po svome.


Sailor Dress in Black With Red

I just finished this beauty in black twill with a touch of red. Big collar, full circle skirt and 3/4 sleeves with zip closure on the back.

Friday, 14 December 2012

Cowl Neck Dress

It was high time to pull out this beautiful fabric from the box...light brown with light blue horizontal stripes
wool fabric. Pattern is from 10/2012 Burda Style magazine and I loved it at first sight.
According to the pattern dress is tailored obliquely so the blue strips are going diagonally on the front lower part.
I wore the dress last Saturday night with a black sweater underneath. It was very cold Saturday and combination wasn't bad at all.

Već je bilo krajnje vrijeme da izvučem iz kutije ovu krasnu vunenu tkaninu svjetlo smeđe boje sa svjetlo plavim vodoravnim prugama. 
Kroj je iz Burde 10/2012 i kupila sam je samo zbog tog kroja. Haljina se kroji u koso tako da plave pruge na donjem dijelu haljine idu dijagonalno, a od struka na gore vodoravno zbog nabiranja u struku.
Rukave sam prvo sašila duge, ali su ipak ljepši u 3/4 duljine.
Nosila sam je prošle subote navečer ali bilo je prilično hladno tako da sam ispod obukla crnu majicu dugih rukava i mogu reći da kombinacija uopće ne izgleda loše.

this is original Burda model and technical drawing...
ovo je model iz Burde i tehnički crtež haljine...

and this is my dress...
a ovo je moja haljina...


Sunday, 2 December 2012

Black PullOn OBG

I wanted to do something nice as a gift for a certain lady and after consideration what it could be, I decided for a girdle. I know that she already has a large girdle collection of all possible brands, and now she's got something unique.

Željela sam napraviti nešto lijepo za poklon jednoj dami i nakon premišljanja što bi to moglo biti, odlučila sam se za girdl. Znam da ona već ima veliku kolekciju girdli svih mogućih marki, a sad je dobila i nešto unikatno.

Girdle is so demure in front with middle lace panel and bows and diamond shaped straps...
Girdl je čedan s prednje strane sa čipkom na sredini, mašnicama i kopčama u obliku romba...
....but the back gets really interesting with shear mesh 
....ali sa stražnje strane postaje vrlo zanimljivo sa prozirnom mrežom